Disclaimer

Disclaimer

Door deze website te bezoeken dan wel de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld dan wel opgevraagd via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie niet garanderen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit en het (ongestoord) gebruik dan wel de gevolgen van het gebruik van de geboden informatie van deze website.

Verwijzingen

Deze website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Wij hebben geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site. Auteursrechten en Intellectueel eigendomsrecht © Copyright bij de maker van deze website 2016. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, enz.) en inhoud die u op deze website aantreft bij de maker van deze website. Alle rechten met betrekking tot de vorm en inhoud van deze website zijn nadrukkelijk voorbehouden. Op deze website wordt gebruik gemaakt van teksten, afbeeldingen en andere elementen. Wij streven ernaar om geen copyright te schenden. Mocht u van mening zijn dat dit wel gebeurd is dan kunt u contact met ons opnemen.

Content

Wij streven ernaar om de bezoekers van deze website zo goed mogelijk voor te lichten. Mede in verband met de privacy worden Ten behoeve daarvan in bepaalde gevallen gebruik gemaakt van gefingeerde gegevens. Denk hierbij aan eigennaam, locaties etc. Wij geloven dat dit positief bijdraagt aan de belevenis van bezoekers.

Scroll naar boven